HOTLINE: 0989275757

FPT Play Box + (2GB)

1.690.000 VNĐ

FPT Play Box + (1GB)

1.390.000 VNĐ
" logged_in_greeting="FPT Telecom kính chào quý khách" logged_out_greeting="FPT Telecom kính chào quý khách">
Hotline: 0989275757